WWA Antyszczyt 2005


W dniach 16-17 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się zjazd morderców, kłamców i bogatych szumowin: III Szczyt Rady Europy. Będą debatować nad tym jak jeszcze bardziej wyeksploatować Ziemię i jej naiwnych mieszkańców.
Ponownie wyjdziemy na ulice i tak jak podczas Europejskiego Forum Ekonomicznego 2004 będziemy protestować przeciwko hipokryzji polityków - zbrodniarzy wojennych i ich biznesowych sprzymierzeńców.
Odzyskajmy miasto i wyrwijmy je z rąk polityków, którzy chcą nami rządzić!

... tak jak przed rokiem członkowie kolektywu DeCentrum odebrali dziwne telefony od człowieka powołującego się na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusz ten chciał uzyskać kilka informacji w imię "obywatelskiego obowiązku wobec Państwa"
więcej na forum DC