Mimo ewikcji DC jedziemy dalej!


25. 10. 05 białostocka policja na polecenie szkodników z urzędu miasta wyrzuciła nas na bruk ze skłotu - Naszego Domu, w którym były gotowane posiłki dla potrzebujących. mimo wszystko akcja jest kontynuowana, gotujemy w prywatnych mieszkaniach i co niedzielę zapraszamy na gorący posiłek...

  • więcej o ewikcji DC  •